Hf Molekueluen Polarligi

 Info

HFHClHBr gibi 2 atomdan oluşan XY tipi bileşiklerde ise iki farklı atom elektronegatiflikleri farklı olduğundan dolayı birbirini eşit çekemez ve simetri oluşmazMolekül Polar olur. Molekülün polarlığında atomların kenerlardan eşit çekilip çekilmediğne bakacağız.

Anlis 12 Bir Ogrenci Hf Molekulu Ile Ilgili Asagidaki Tabl Kimya

Polarlığı dipol momenti de büyür.

Hf molekueluen polarligi. Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Moleküllerin polarlığı apolarlığı molekülü oluşturan bağların geotmerisine ve simetrisine dolayısıyla bağların bileşke kuvvetine bakılarak belirlenir. HF molekülünde ise hidrojen köprü bağı niteliği taşıyan sağlam bir hidrojen bağı bulunur.

Atomlar eşit çekilirse Apolar Molekül. Molekülün polarlığı artarsa dipol-dipol etkileşimi artar ve buna paralel olarak erime noktası da yükselir. Bu açıdan Hidrojen bağı Dipol-Dipol bağının farklı bir versiyonudur.

Molekül bir yörüngede yaklaşık tetrahedronun dördüncü tepesine doğru işaret eden iki yalnız elektrona sahiptir. Diğer taraftan hidrojen bağında hidrojenle diğer atom arasında da zayıf kovalent bağa raslanır. Hidrojen bağının bu özel niteliği nedeniyle HFnin erime noktası ergime sıcaklığı daha yüksektir.

Kovalent Bağ Hidrojen Bağı Zayıf Kovalent Bağ 3. Molekülün polarlığı maximuma ulaşır. HF bu genellemenin dışındadır.

Bu yörünge kovalent bağlılığa katılamaz. Bu maddelern brbr çnde y çözünmes beklenr. Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değildir molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşuryani simetri bozulur molekül eşit çekilmez polar olur.

H O CHCl kloroform H S HF C H OH gb maddeler polar moleküllerdr. Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dırYani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır. Bir molekülün polar ya da apolar olması nı belirleyen etken molekülü oluşturan bağların bileşke kuvvet idir.

NaCl KOH gb maddeler yonk katıdırlar ve polar çözücülerde y çözünürler. Molekülün polarlığı bağın polarlığından biraz farklıdır. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım.

Br maddenn suda çözünmes olayıdır. Bu modele göre her molekülün bir merkez atomu molekülde en çok bağ yapabilen atom vardır diğer atomlar bu merkeze birli ikili ya da üçlü bir kovalent bağla bağlanmıştır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır.

Hidrojen Florid HF molekülü kovalent bağlar sayesinde molekül polarlığına sahiptir. Geometrik yapı yüklerin vektörel toplamını belirleyen en önemli unsurdur.

H F Polar Mi Apolar Mi Eodev Com

Molekul Polar Ligi Veya Apolarligi Youtube

Baglar Molekul Ici Baglar Molekuller Arasi Baglar Kovalent Bag Ppt Indir

Hf H2o Of2 Co2 Nh3 Ve Ccl4 Bilesikleri Polar Mi Apolar Midir Ve Neye Gore Belirleriz Eodev Com

Author: 

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts

Leave a Reply